วิสัยทัศน์

สินค้าหลากหลาย

เราให้บริการสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ ราคาถูก และตรงความต้องการของลูกค้าและสมาชิก

โยงใยแหล่งผลิต

เรามีเครือข่ายซับพลายเออร์ มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

มุ่งสร้างพันธมิตร

เรามุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ กับร้านค้าสหกรณ์ชั้นนำทั่วประเทศ

เพื่อสมาชิกและประชาคม

เรามีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภารกิจ

  • เพิ่มและพัฒนาสมาชิก
  • ขยายเครือข่ายและพัฒนาการให้บริการ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ
  • พัฒนาเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงสร้างการบริหารงาน

store-mgt-strct