บทสัมภาษณ์ รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ถึงประวัติความเป็นมาของร้านสหกรณ์

piboolผมได้รับอุปโลกน์ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในปี พ.ศ.2546  ผมเป็นศิษย์ มก. รุ่นที่ 14 รุ่นเดียวกับ เอกชัย  (ประทวน)  ศรีคชา แต่อยู่ต่างคณะกัน ผมอยู่ คณะกสิกรรมและสัตวบาล (ปัจจุบันคือคณะเกษตร)

เมื่อมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เท่ากับเข้ามาอยู่ “วงใน” จึงทราบว่าคนรุ่นหลังสับสนไม่แน่ใจถึงการก่อกำเนิดร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ว่าเกิดเมื่อใด ใครก่อตั้ง ผมก็ยืนยันว่า เกิดใน พ.ศ 2500 โดยนายประทวน ศรีคชา รองนายกองค์การนิสิต มก. ที่จำได้ดีโดยไม่ต้องจด เพราะว่าปีต่อมาคือ พ.ศ. 2501 ประทวนเป็นนายกองค์การนิสิต และผมเป็นประธานสภานิสิต มก.

คราใดที่มีแขกมาเยือน นายกกับประธานสภาจะต้องต้อนรับ ปรากฏว่ามีสถานศึกษาต่าง ๆ มาขอเยี่ยมชมกิจการของ  มก. บ่อยครั้ง นายกก็จะเล่าให้เขาฟัง ผมก็พลอยได้ฟังไปด้วยซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงจำได้ดี

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นหลักฐานชัดเจน   ไม่ได้นั่งเทียนเขียนประวัติศาสตร์  ผมจึงหารือกับ  ดร.เกษม สุขสถาน ศิษย์เก่า มก.   รุ่นที่ 15   ซึ่งขณะนี้เป็น

กรรมการร้านสหกรณ์ฯ มก. อยู่ด้วยเราตกลงเชิญ เอกชัย  (ประทวน)  ศรีคชา  จากฉะเชิงเทรา   มาสัมภาษณ์    บันทึกเสียง   จึงได้เนื้อหามาเผยแพร่ในครั้งนี้

ในช่วงที่  ดร.เกษม สุขสถาน  กับผมดำเนินการเรื่องนี้อยู่  ได้มีโอกาสพบกับ  ศาสตราจารย์ พิพัฒน์ สุจินดา    จึงได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า ท่านเป็นศิษย์ มก. รุ่นที่ 5 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์   ที่ท่านศึกษาอยู่ได้อพยพเข้ามาเรียนที่บางเขน  นิสิตที่อพยพมารู้ซึ้งถึงความขาดแคลนไปเสียแทบทุกอย่างซึ่งแตกต่างจากท่าเตียนที่เคยศึกษาเล่าเรียนอยู่ก่อนจึงเริ่มหาสินค้าที่นิสิตต้องการมาจำหน่าย   โดยมีคุณนิคม ชัยวงค์    นิสิตรุ่นเดียวกันกับ    ศ. พิพัฒน์ สุจินดา เป็นผู้ริเริ่ม   เมื่อสงครามสงบ นิสิตคณะเศรษศาสตร์และสหกรณ์ ย้ายกลับท่าเตียน ร้านขายของก็เลิกไป

จากข้อมูลที่ประมวลได้ทั้งหมด ผมขอสรุปว่า

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อหวอดเมื่อ พ.ศ. 2486  โดยคุณนิคม  ชัยวงค์ ศิษย์ มก. รุ่น 5 (เคยู 5) แล้วเลิกไปในช่วงระยะสั้น ๆ เพียง 1-2 ปี จนถึง พ.ศ.2500 จึงเกิดใหม่อีกครั้งโดยคุณเอกชัย (ประทวน) ศรีคชา ศิษย์ มก. รุ่น 14 แล้วก็เติบโตแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาถึง พ.ศ.2546 ดังที่ปรากฎอยู่ในขณะนี้

ขอสรุปเป็นประโยคหนึ่งว่า

“ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ก่อกำเนิดขึ้นโดยนิสิตที่เรียนวิชา สหกรณ์โดยแท้”

ไพบูลย์  ไพรีพ่ายฤทธิ์
9  พฤศจิกายน  2546